EXPO92 cruzcampo

Campaña publicitaria de Cruzcampo para EXPO92. Sevilla.