DIBUIX MURAL de Joan Cardells

Realiza para Joan Cardells "Dibuix Mural" para el Polideportivo Universitario. Valencia. Universitat de València.