FALLA "Perque el foc siga nomás un espill"

Falla Plaça del País Valencià, “Perque el foc siga només un espill”, Colabora con Manuel Vicent, escritor; Sento Llobell, dibujante; Valentín Herraiz, modista, y Tono Sanmartín, estilista. Valencia Ajuntament de València.